Google产品体验展示

体验中心承载谷歌产品、业务体验展示的功能,为各级政府及合作伙伴提供近距离接触了解谷歌的场地。


此外,体验中心也提供国内外新技术、合作企业产品路演等支持,也是消费者体验新科技的聚集地。

                                              邮箱: info@cloud-creating.com
服务热线: 0512-88980116